Otázky a odpovede

Mala by byť koruna stĺpovitého jablone orezaná


Vitajte! Povedzte mi, prosím, mal by byť odrezaný rast v korunách stĺpcovitých jabloní? Niekoľko vetiev rastie vertikálne.

Odpovede:

Nie. V kolonizovaných jabloňoch sa plody tvoria iba na centrálnom kmeni. Pokiaľ však, samozrejme, nechcete, aby už nerástla. Tento rok mám z jednej slepej obličky dva výhonky na jednej kolónii. Škrípal som ten, ktorý bol kvôli experimentu tenší. Budúci rok zistím dôsledky.)