Rastliny

Celý svet na 6 hektároch


Celý svet na šesťstotiny! Máme všetko: kvety, kríky, jablone, skleníky.

Je to dobré na mori, ale lepšie na chate!