Otázky a odpovede

Ako posilniť záhradné cesty


Položili sme si chodníky z veľkých dláždených domov v vidieckom dome, menovite vlajkového kameňa, ktorý sme my sami ťahali z najbližšej rieky. Cesty sa však postupom času plazili a trochu stratili svoj vzhľad. Pôda, v ktorej sú vykopané, je zemina. Trať je nad pieskom pokrytá. Keď to zopakujeme, chcem to urobiť spoľahlivo celé storočia. Ako to odporúčate? Naliť všetko betónom nie je možné, je škaredé.

Odpovede:

Naša rodina žije v vidieckom dome. Pred 6 rokmi sme tiež urobili záhradnú cestu. Prišli s nízkorozpočtovou vidieckou možnosťou. Aby sme udržali stopu silnú a nevplížili sa, najprv sme urobili malú priehlbinu po celej dĺžke koľaje - 2 cm. Naplnili sme ju štrkom a všetkými malými nepotrebnými kamienkami. Naliali cementovú maltu zhora a potom dali najrôznejšie krásne kamienky. Ukázalo sa, že je originálny a krásny. Pridal som fotografiu našej trasy minulé leto, nebolo to zle zachované.